VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[分享] 如果你是畫家,你會怎麼看HTC Vive的3D作畫虛擬實境?
 • 2016-3-1 18:30
 • Joe報紙
 • 最新回應  2016-3-3 16:56
[討論] 如果HTC Vive找任天堂 策略聯盟 合作攻家用VR市場。
 • 2016-3-1 16:08
 • ivanTai0107
 • 最新回應  2016-3-3 09:28
[討論] 不想等晚上11點,直接去專賣店預購VIVE吧!
 • 2016-2-29 21:08
 • Vector Tsai
 • 最新回應  2016-3-3 07:44
[討論] 【更新】Vive預購10分鐘賣1.5萬台 王雪紅:興奮
 • 2016-3-1 23:18
 • TA1
 • 最新回應  2016-3-2 22:36
[討論] HTC Vive找任天堂合作打家用VR市場
 • 2016-3-2 15:21
 • 冽雲
 • 最新回應  2016-3-2 16:26
[討論] 三創VIVE體驗~~延到3月底
 • 2016-2-29 21:45
 • 興誠
 • 最新回應  2016-3-2 16:22
[討論] HTC Vive附贈的三款遊戲影片
 • 2016-2-29 23:02
 • 冽雲
 • 最新回應  2016-3-2 11:32
[討論] 宏達電Vive人氣旺,預購前10分鐘逾1.5萬組
 • 2016-3-1 13:52
 • jason25
 • 最新回應  2016-3-2 02:13
[分享] 記不記得,前陣子比爾蓋茲試用了HTC Vive
 • 2016-2-29 21:42
 • 我是東尼
 • 最新回應  2016-3-2 01:04
[分享] HTC Vive Pre 中文指南
[討論] HTC Vive台灣售價28288元4/5出貨 傳智慧表也快了!!
 • 2016-3-1 12:02
 • chunping
 • 最新回應  2016-3-1 21:42
[討論] 衷心建議沒有VIP卡千萬別來三創排隊玩VIVE
 • 2016-2-28 12:00
 • chunping
 • 最新回應  2016-3-1 21:26
[討論] 註冊 htc vive 論壇
 • 2016-3-1 12:42
 • uioiu9420
 • 最新回應  2016-3-1 13:19
[其他] 新手報到
[討論] VIVE餘款什麼時候付?
 • 2016-3-1 00:39
 • 亞菲
 • 最新回應  2016-3-1 12:25
[討論] 關於VIVE訂單內容修改
 • 2016-3-1 10:51
 • skydark1209
 • 最新回應  2016-3-1 11:51
[討論] VIVE FB官網分享預購訊息有抽獎活動喔!!
 • 2016-2-29 23:26
 • chunping
 • 最新回應  2016-3-1 09:25
[已解決] VIVE市售版一樣可以拿來進行開發嗎
 • 2016-3-1 02:20
 • Helck
 • 最新回應  2016-3-1 08:31
[討論] 搶VIVE的網址在這邊
 • 2016-2-29 23:07
 • 小賴
 • 最新回應  2016-3-1 06:21
[討論] VIVE的發貨日期有些混亂 以及門市訂購一事
 • 2016-3-1 00:33
 • TheCY
 • 最新回應  2016-3-1 01:14
[討論] VIVE預購後沒有出現在訂單中
 • 2016-2-29 23:21
 • Moface
 • 最新回應  2016-3-1 00:16
[討論] 求解VIVE無法預購(已解決)
 • 2016-2-29 23:25
 • 阿魁
 • 最新回應  2016-2-29 23:46
[已解決] 已解決
 • 2016-2-29 23:34
 • Moface
 • 最新回應  2016-2-29 23:46
[討論] HTC Vive預購開跑!售價28288 隨付三款VR應用
 • 2016-2-28 23:21
 • 喬大爺
 • 最新回應  2016-2-29 21:19
[討論] Vive 229又有新預告?
 • 2016-2-27 20:43
 • 羅志祥
 • 最新回應  2016-2-29 11:53

HTC維修進度查詢