VIVE討論
瀏覽 : 1913
分享

[討論]  

一般用戶

等級5

新秀大大

shiyuliou19972016-1-3 16:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------內容已隱藏----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本文章最後由( shiyuliou1997 )於 2019-6-6 19:20 編輯

檢舉 回應

一般用戶

等級6

資深大大

Vector Tsai2016-1-10 22:25

殺殭屍不用看都知道是體驗版啦
玩過射擊遊戲的都知道
彈藥怎麼可能是無限的
而且螢幕上方應該會有一些體力、彈藥的資訊
期待市售完整版囉!

檢舉 回應

一般用戶

等級3

專業鄉民

prince2016-1-14 08:50

原來台北場已經結束了 ,

害我前天休假去時 都找不到 !


手持 亮金金的 HTC M9(u) 中 !
品牌大使號碼 : 8304827
檢舉 回應

一般用戶

等級5

新秀大大

我是東尼2016-1-20 16:48

謝謝你的分享!本文收錄HTC Vive資訊統整文

檢舉 回應

一般用戶

等級5

新秀大大

shiyuliou19972016-1-20 19:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------內容已隱藏----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本文章最後由( shiyuliou1997 )於 2019-6-6 19:23 編輯

檢舉 回應

分享