VIVE討論
瀏覽 : 1280
分享

[討論] 一個人的hTC VIVE PRE市場人生

一般用戶

等級7

神人

哈雷2018-3-7 18:05180346pkbbokbb4j9qq0au.jpg180039zs3plw1op4lh4bkk.jpg180215ikecgi5q77z6efcq.jpg175503ds9wqxi22fsnd5yc.jpg175418fj0drcc1x325vz91.jpg
175555gevw4uvgwwme45uv.jpg


HTC VIVE pre   一切自己來                                       

真佩服主辦單位            地點 台北市某公市場二樓中樓
180444eruh9f8h9uhuxvut.jpgSyntrend-2015515HTC 20205141825 一櫃
檢舉 回應

一般用戶

等級5

新秀大大

王敏峰2018-3-15 22:29

好酷的地方喔這是在哪裡ㄚㄚㄚ 哈哈哈

支持國貨!!!
檢舉 回應

分享