VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[其他] 維修客服電話有問題
 • 2021-9-15 09:56
 • 豐色
 • 最新回應  2024-1-15 20:26
[其他] 推薦:L.A. Noire: The VR Case Files
 • 2018-1-25 17:49
 • betavive
 • 最新回應  2023-12-23 19:18
[其他] 羅根:城中有賊 | ROGAN: The Thief in the Castle
 • 2019-7-18 00:24
 • DSS
 • 最新回應  2023-12-20 23:12
[其他] HTC hopes to diverge rather than compete
 • 2019-11-1 11:19
 • kyokukei
 • 最新回應  2023-12-6 04:38

HTC維修進度查詢