VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[討論] 需要技術支援
 • 2023-9-24 06:31
 • Jp95
 • 最新回應  2023-9-27 18:39
[問題] 請問控制器的一項功能
 • 2023-8-5 18:42
 • 三日月
 • 最新回應  2023-8-17 11:27
[問題] 初代VIVE升級PRO OR PRO2需要甚麼配件?
 • 2023-7-30 23:56
 • 外來者
 • 最新回應  2023-8-27 21:45
[討論] U23 pro 電池常發燙
 • 2023-7-26 20:21
 • YuFen Chen
 • 最新回應  2023-8-8 22:39

HTC維修進度查詢