VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[其他] 維修客服電話有問題
 • 2021-9-15 09:56
 • 豐色
 • 最新回應  2023-3-28 13:38
[其他] 羅根:城中有賊 | ROGAN: The Thief in the Castle
 • 2019-7-18 00:24
 • DSS
 • 最新回應  2023-3-28 00:16
[其他] 蟑螂模擬器 Roach Killer
 • 2019-7-10 00:03
 • DSS
 • 最新回應  2023-3-26 18:02
[其他] 推薦:L.A. Noire: The VR Case Files
 • 2018-1-25 17:49
 • betavive
 • 最新回應  2023-3-28 02:42

HTC維修進度查詢