VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[已解決] VIVE PRO 一級玩家版 出貨速度
 • 2019-8-12 21:35
 • 老俊
 • 最新回應  2019-8-15 19:19
[已解決] VIVE出貨進度問題
 • 2019-8-7 16:49
 • 克勞平
 • 最新回應  2019-8-8 09:55
[已解決] 雙攝影機無動作
 • 2019-8-3 21:47
 • WhiteFly
 • 最新回應  2019-8-4 18:57
[已解決] 我很想體驗一次VR但我害怕顯卡不支援?
 • 2019-7-27 16:15
 • 渣渣輝
 • 最新回應  2019-7-30 10:03
[已解決] 請問這個顯卡能玩VR嗎?
 • 2019-7-3 15:34
 • Ming yue
 • 最新回應  2019-7-4 06:19
[已解決] Vive專用耳機DAS的海綿部分
 • 2019-6-25 09:43
 • DSS
 • 最新回應  2019-6-25 18:39

HTC維修進度查詢