VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[已解決] viveport網站速度很慢?
 • 2019-10-15 18:49
 • TMY
 • 最新回應  2019-10-16 10:26
[已解決] 請問vive的14天體驗和序號
 • 2019-10-2 11:43
 • 神戶牛
 • 最新回應  2019-10-2 15:55
[已解決] VIVE PRO 一級玩家版 出貨速度
 • 2019-8-12 21:35
 • 老俊
 • 最新回應  2019-8-15 19:19
[已解決] VIVE出貨進度問題
 • 2019-8-7 16:49
 • 克勞平
 • 最新回應  2019-8-8 09:55
[已解決] 雙攝影機無動作
 • 2019-8-3 21:47
 • WhiteFly
 • 最新回應  2019-8-4 18:57
[已解決] 我很想體驗一次VR但我害怕顯卡不支援?
 • 2019-7-27 16:15
 • 渣渣輝
 • 最新回應  2019-7-30 10:03

HTC維修進度查詢